Daily Archives: 11 septembrie 2012

Trebuie oprită plata taxei către UE

Bugetul pe anul 2013 nu trebuie să mai cuprindă la capitolul cheltuieli birul trimis organizației antinaționale UE.

La limită, s-ar putea transfera cel mult o sumă egală cu banii „absorbiți” în anul anterior și o sumă echivalentă cheltuielilor cu acele posturi din birocrația ueistă ocupate de români.

În aceste vremuri de criză și austeritate tot mai pronunțată, „creditarea” netă a monstrului ueist, pe care România o face an de an începînd cu 2007,  nu are nici o logică. Creditare e un fel de a spune, acești bani sînt pierduți. Peste 6 miliarde de euro, net, cu care România putea cumpăra cel puțin 2 bănci de calibrul BCR sau putea rezolva toate problemele de recapitalizare, restanțe sau datorii ale firmelor proprietate de stat.

Pe lîngă rezerva valutară disproporționată care atîrnă ca un balast, în loc să fie plătite din ea acele credite scadente luate cu dobînzi oneroase, mai sîngerăm și prin această taxă abjectă dată mafiei instituționalizate a UE. Rezerva valutară, în bună măsură ținută gaj în străinătate, precum ostaticii trimiși la înalta poartă altădată, depășeste cu mult taxa către UE, dar aceasta din urmă reprezintă categoric bani aruncați, pierduți.

Chiar sîntem cretini ?

Prime Minister Viktor Orban said in a video message on his official Facebook page that Hungary could not accept pension cuts, the elimination of a bank tax,  fewer public employees and other conditions in exchange for an IMF loan that other officials have said could be about €15 billion ($18.9 billion).

The IMF’s list of conditions, Orban said, “contains everything that is not in Hungary’s interests.”

link

Pe surse

Grupul de incursiune indubitabilă în interacțiunea inefabilă (Giiii) avertizează, în urma unor laborioase investigații insondabile în care au fost depășite insurmontabile invariabile din imaginarul imprevizibil, că

în ciuda opiniei comune, dar facile

Rus nu este agentul Rusiei, Ungureanu nu este agentul Ungariei și Neamțu nu este agentul Germaniei.

Orice alte permutări nu au fost investigate cu rigurozitatea cunoscută, drept pentru care Giiii nu-și asumă și nu recomandă concluzii pripite. Odată permutările epuizate, după ce vor fi analizate aranjamentele și combinațiile, Giiii s-ar putea să revină cu noi.