Monthly Archives: decembrie 2016

Kovesi denunțată ca agent CIA

Kovesi era debriefată de șeful CIA pentru România în sedii ale SRI !?

Au fost suspendate din funcții persoanele implicate de Ghiță în denunțul său video ?

A început ancheta sub coordonarea unei comisii speciale ?

Aud ?

O flegmă puturoasă aruncată în ochii românilor de agentul ales cu feismucul.

Aștept reacția.

Bouche bée… Probabil îmi voi reveni.

Oare Ambasada răspunde apelurilor disperate pe care le încearcă KWJ din baia în care plînge liniștit ?
––

Sorosel Dan se oftică. Excelent.

Ce fîșneață e Clotilda ! Politic, desigur.

S-a și repliat, prin soț, și atacă dur, la baionetă, infiltrația (ca să nu-i zic igrasie) Soros din usrî.

Felicitări serviciilor, franceze probabil, pentru adaptarea în timp real la noua configurație. Ei, da, măcar vedem profesioniști la lucru.

Cu ochii pe ei ! Tout de même… Clotilda la Guadelupa ! Acolo nu cred s-o mai năpăstuiască Soros, iar pentru GDF Suez se poate lucra și de la tropice.

Alo, tîmpenia nici măcar nu se aplică primului ministru !

SECŢIUNEA a 2-a
Componenţa Guvernului

Art. 2. – Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au numai cetăţenia română şi domiciliul în ţară, se bucură de exerciţiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnări penale şi nu se găsesc în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 4 alin. (1).

Art. 3. – (1) Guvernul este alcătuit din primul-ministru şi miniştri.

(2) Din Guvern pot face parte şi miniştri-delegaţi, cu însărcinări speciale pe lângă primul-ministru, prevăzuţi în lista Guvernului prezentată Parlamentului pentru acordarea votului de încredere.

Art. 4. – (1) Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu:
a) exercitarea altei funcţii publice de autoritate, cu excepţia celei de deputat sau de senator;
b) exercitarea unei funcţii de reprezentare profesională salarizată în cadrul organizaţiilor cu scop comercial;
c) exercitarea de acte de comerţ, cu excepţia vânzării sau cumpărării de acţiuni ori alte titluri de valoare;
d) exercitarea funcţiei de administrator ori de cenzor la societăţile comerciale sau de reprezentant al statului în adunările generale ale unor asemenea societăţi ori de membru al consiliilor de administraţie ale regiilor autonome, companiilor naţionale şi societăţilor naţionale;
e) exercitarea unei funcţii publice în serviciul unei organizaţii străine, cu excepţia acelor funcţii prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte.

(2) Constatarea stării de incompatibilitate se face de primul-ministru, care va dispune măsurile necesare pentru încetarea acesteia.

Art. 5. – Funcţia de membru al Guvernului încetează în urma demisiei, a revocării, a pierderii drepturilor electorale, a stării de incompatibilitate, a decesului şi a demiterii în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (2).

Art. 6. – Demisia din funcţia de membru al Guvernului se anunţă public, se prezintă în scris primului-ministru şi devine irevocabilă din momentul în care s-a lua act de depunerea ei, dar nu mai târziu de 15 zile de la data depunerii.

Art. 7. – (1) Revocarea din funcţia de membru al Guvernului se face de Preşedintele României, prin decret, la propunerea primului-ministru.

(2) Revocarea are loc în caz de remaniere guvernamentală.

Art. 8. – (1) În cazul în care încetarea calităţii de membru al Guvernului intervine ca urmare a demisiei, a pierderii drepturilor electorale, a incompatibilităţii, a decesului şi în alte situaţii prevăzute de lege, Preşedintele României, la propunerea primului-ministru, ia act de aceasta şi declară vacantă funcţia de membru al Guvernului.

(2) În cazul în care un membru al Guvernului a fost condamnat penal printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau averea sa a fost declarată, în tot sau în parte, ca fiind dobândită în mod ilicit, printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, el este demis de Preşedintele României, la propunerea primului-ministru.

Art. 9. – (1) Dacă primul-ministru se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 sau este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile, Preşedintele României va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atribuţiile primului-ministru, până la formarea noului Guvern. Interimatul pe perioada imposibilităţii exercitării atribuţiilor, încetează dacă primul-ministru îşi reia activitatea în Guvern în cel mult 45 de zile.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi celorlalţi membri ai Guvernului, la propunerea primuluiministru, pentru o perioadă de cel mult 45 de zile.

(3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), înăuntrul termenului de 45 de zile, primul-ministru va iniţia procedurile prevăzute de lege pentru numirea unui alt membru al Guvernului.

Art. 10. – Numirea în funcţia de membru al Guvernului, în caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, se face de Preşedintele României, la propunerea primului-ministru.
–––––––––––––––––––––––––––

Citiți cu atenție. Dincolo de evidenta neconstituționalitate (condamnat penal dar în exercițiul drepturilor electorale = poate fi ales în orice funcție, nu există nuanțe în privința drepturilor fundamentale ale unui cetățean român) reiese clar statutul aparte al primului ministru, care face parte din guvern, dar este deasupra membrilor guvernului. Cine îi stabilește compatibilitatea cu funcția și cine evaluează dacă i se aplică restricțiile ? Evident nu el însuși, cum ar reieși împotriva logicii din art. 4 (2), 7, 8 (2), 9 (3), 10. Atunci ?

Atunci… e simplu. Din aceeași lege :

Art. 1. – (1) Guvernul este autoritatea publică a puterii executive, care funcţionează în baza votului de încredere acordat de Parlament şi care asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice.

Johannis doar își imaginează.

Un monstru mic și venetic

a ridicat capul.

Mic, dar venit din nimic. Dintr-un nimic pregătit de cîțiva ani, cu naturalizați împănați pe liste de candidați. Ca la rugby. Stai 4 ani pe aici și devii parlamentar incoruptibil, de cumpărat, împachetat și livrat gata ce ești.

Mici, cu apucături de năpîrci. Bine, sînt și unii aerieni, cu bascheți. Sau cu mintea în altă parte… alo, Nicușor, do you copy ?

Hipnotici. Johannis e în transă, numai rînjet dulce, plin de criterii, ca rîia de broaște.

A telefonat și la ambasade. Sau le-a convocat, nici lui nu-i e prea clar, serenity now !

De peneliști… cu milă. Nimănui nu-i este ușor să piardă o mînă, pe urmă un braț, pe urmă un ochi, nasul (nasul nu!). Asta e, dacă întîi îți pierzi capul.

Alina îi dădea aghiotanți lui Crin, Crin își punea palma în fund și pasa peneleu lui Johannis pentru un bacșiș, Johannis mi-ți-i jugănea de o alegeau pe Alina, Alina îi risipea prin bolgiile Laurei și așa se năștea micul șarpe, din frustrare și din hălcile sîngerînde ale penele+pd, făcuți și presărați pe drumul oaselor. Alina, prima, nu e Alina a doua, e chiar Alina lui… Soros. Cerc închis.

Acum vine barda. Bună și pentru cercuri și pentru intervenții chirurgicale localizate între cap și restul șarpelui.